Ungdom og Fritids Frifond

Ungdom og Fritid deler hvert år ut millioner av kroner til våre medlemsklubber. Frifondsmidlene skal brukes til å skape aktivitet for ungdom i våre medlemsklubber.

Dere må sette dere inn i retningslinjene før dere søker. Søknad leveres elektronisk.

Hvis du er klubbleder:

Hvis du ikke er klubbleder:

  • Start søknaden ved å oppgi medlemsnummer under. Når søknaden registreres som ferdig, går den til klubbleder for kontroll. Først når klubbleder har kontrollert den, blir den sendt oss til behandling.

Søknadsperiode fra 1. mars til 1. oktober. Det lønner seg å søke så tidlig som mulig. Les mer om søknadsbehandlingen her.

Aktivitets- og utstyrssøknader blir behandlet fortløpende. Normal behandlingstid er to uker.

Prosjekt, samarbeidssøknader blir behandlet av vårt fordelingsutvalg. Vær dermed oppmerksom på at disse søknadene har lengre behandlingstid og det er lurt å søke i god tid før selve prosjektet starter opp.
I fordelingsutvalget sitter ungdommene i Ungdom og Fritids sentralstyre.

Lurer på noe?